Alleluia, alleluia! - Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền. - Alleluia

Canadian Catholics prepare for Week for Life and Family

Thứ tư - 21/04/2021 14:33
Canadian Catholics prepare for Week for Life and Family

Canadian Catholics prepare for Week for Life and Family

Catholics in Canada prepare for the National Week for Life and the Family focused on the family as a domestic church.
           By Lisa Zengarini

Ahead of the National Week for Life and the Family, the President of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) has reminded that, as a domestic Church, all Christian families are called to proclaim joyfully the good news of salvation, in spite of their human weaknesses.

The theme of the Week

The event is celebrated by Church in Canada annually to encourage families to live the Gospel of life and family and includes a March for life in Ottawa. This years’ week will be commemorated from May 9 to May 16, with the theme, “Family, the Domestic Church: A Sign of Hope and Life”

The Church’s mission to the world meant to be carried out by families too 

In his message for the occasion, CCCB’ president, Archbishop of Winnipeg Richard Gagnon, reminds that Church’s mission to the world “is meant to be carried out not only by bishops, priests, and religious, but it is for lay people and families too”.  Although “no family is perfect” and therefore we all fall short of the ideal of being a domestic church, the prelate says, “the good news is that through our baptism we have been ‘incorporated into the Church and made sharers in her mission’ (Catechism of the Catholic Church, 1213)”.

From the very beginning, Christianity was preached by lay people

Citing Pope Francis, Archbishop Gagnon further recalls that “from the very beginning, Christianity was preached by lay people”. “So too, in our day, the family’s commitment to Christ is necessary”, he points out. The message concludes with the prayer that, empowered by the Holy Spirit, families in Canada can “be a sign of hope and life attracting others to the beauty of God’s saving love in Christ Jesus”.

Suggested activities during the national Week

The Canadian Bishops’ Conference has published a number of resources offering suggestions on how to celebrate the national week, either at home, in a virtual mode or in the parish. Amongst other things, families are encouraged to gather in prayer at home once a day, before or after dinner, to teach their children the basics of the Catholic faith and to pray, also with entertainment activities. During the week Canadian parishes are invited to give a special blessing at the end of Mass for couples who are celebrating a significant marriage anniversary.  The CCCB web-site further provides a number of links to documents or videos on the theme of family ministry. Finally, the faithful will be encouraged to participate in the March for Life in Ottawa which will take place on May 13.


Tạm dịch từ bài của Lisa Zengarini

 
Người Công giáo Canada chuẩn bị cho Tuần Lễ  vì Cuộc sống và Gia đình

           Người Công giáo ở Canada chuẩn bị cho Tuần lễ Quốc gia vì Cuộc sống và Gia đình, tập trung vào việc gia đình như một  hội thánh tại gia.

         Trước Tuần lễ Quốc gia về Cuộc sống và Gia đình, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Canada (CCCB) đã nhắc nhở rằng, với tư cách là một giáo hội tại gia, tất cả các gia đình Công Giáo được kêu gọi hoan hỷ loan báo tin mừng cứu rỗi, bất chấp những điểm yếu của con người mình.

Chủ đề của tuần lễ quốc gia vì cuộc sống và gia đình.

           Sự kiện này được Giáo hội ở Canada tổ chức hàng năm để khuyến khích các gia đình sống theo Phúc âm trong cuộc sống và gia đình và bao gồm một cuộc diễu hành vì cuộc sống ở Ottawa. Tuần lễ năm nay sẽ được kỷ niệm từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, với chủ đề, “Gia đình, Giáo hội tại gia: Dấu hiệu của hy vọng và sự sống”

Sứ mệnh của Giáo hội đối với thế giới cũng là sứ mệnh của các gia đình.

          Trong thông điệp nhân dịp này, chủ tịch CCCB, Đức Tổng Giám mục Winnipeg Richard Gagnon, nhắc nhở rằng sứ mệnh của Giáo hội đối với thế giới “không chỉ được thực hiện bởi các giám mục, linh mục và các tu sĩ, mà còn dành cho cả giáo dân và gia đình. ” Đức cha nói:  Mặc dù “không có gia đình nào là hoàn hảo” và điều đó làm cho chúng ta không dám nghĩ đến ý tưởng "gia đình là hội thánh tại gia", nhưng “tin tốt là qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã được tháp nhập vào Giáo hội và trở thành những người chia sẻ sứ mệnh của Hội Thánh' (Giáo lý Giáo hội Công giáo, 1213) ”.

Ngay từ thuở sơ khai, đạo Chúa đã được các giáo dân rao giảng.

            Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Gagnon nhắc lại rằng “ngay từ đầu, Ki-tô giáo đã được truyền bá bởi giáo dân”. Ngài chỉ ra rằng, “Cũng vậy, trong thời đại của chúng ta, sự cam kết của các gia đình đối với Đức Ki-tô là cần thiết”. Thông điệp kết thúc bằng lời cầu nguyện rằng: được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, các gia đình ở Canada có thể “là dấu hiệu của hy vọng và sự sống, thu hút người khác đến với vẻ đẹp của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giê-su”.

Các hoạt động được đề xuất trong Tuần lễ quốc gia

           Hội đồng Giám mục Canada đã xuất bản một số tài liệu, đưa ra các gợi ý về cách cử hành tuần lễ quốc gia, ở nhà, ở môi trường trực tuyến hoặc ở giáo xứ. Cùng với các hoạt động khác, các gia đình được khuyến khích tụ tập cầu nguyện tại nhà mỗi ngày một lần, trước hoặc sau bữa tối, để dạy con cái họ những điều cơ bản về đức tin Công giáo và cầu nguyện, cũng như các hoạt động giải trí.
           Trong tuần, các giáo xứ ở Canada được mời gọi ban phép lành đặc biệt vào cuối Thánh lễ cho các cặp đôi đang tổ chức kỷ niệm hôn nhân trọng đại. Trang web của CCCB còn cung cấp thêm một số liên kết đến các tài liệu hoặc video về chủ đề mục vụ gia đình. Cuối cùng, các tín hữu sẽ được khuyến khích tham gia cuộc diễu hành Vì Sự Sống, ở Ottawa, sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng Năm.

 

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây