Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias

LICH PHỤNG VỤ THÁNG 04/2023

Chủ nhật - 09/04/2023 22:53
LICH PHỤNG VỤ THÁNG 04/2023
01.4             Thứ Bảy đầu tháng. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

02.4            CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
                   TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
                   Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu)
                   Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.
                   Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54).

03.4             THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.


04.4             THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
                   (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

05.4             THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
                    (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục)

06.4             Thứ Năm đầu tháng. THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
                    Ban sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).
                    Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.


TAM NHẬT VƯỢT QUA

06.4             Ban chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.
                    Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.


07.4             THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
                    TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
                   Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13 – 53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.
                    (Không cử hành lễ thánh Gioan Baotixita Lasalle, linh mục.)

08.4             THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

MÙA PHỤC SINH

09.4            CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
                   Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

                       CANH THỨC VƯỢT QUA
               1.       St 1,1—2,2 (hay St 1,1.26-31a)
               2.       St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
               3.       Xh 14,15—15,1a
               4.       Is 54,5-14
               5.       Is 55,1-11
               6.       Br 3,9-15.32—4,4
               7.       Ed 36,16-17a.18-28
               8.       Rm 6,3-11
               9.       Mt 28, 1-10

                CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
               Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9
               (Ban chiều có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hay hát Ca tiếp liên.

10.4             THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
                   Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

11.4             THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
                   Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

12.4             THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
                    Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. 

13.4             THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
                    Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

14.4             THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
                    Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

15.4             THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
                   Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

16.4            CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
                   KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
                   Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.

17.4             Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

18.4             Thứ Ba. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

19.4             Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

20.4             Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

21.4             Thứ Sáu. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                    Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

22.4             Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

23.4            CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III.
                   Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35.
 
24.4             Thứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).
                   Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

25.4             Thứ Ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                    1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

26.4             Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

27.4             Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
           
28.4             Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ).
                   Thánh Luy Maria Grignion Monfort, linh mục (Tr).
                   Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

29.4             Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
                   Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

30.4            CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV.
                   CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục
                   và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
                   (Không cử hành lễ thánh Piô V, giáo hoàng)

 

Nguồn tin: GXTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây